Behandling

Et behandlingsforløb hos Stressklinikken tilrettelægges altid individuelt ud fra disse generelle retningslinjer:

Behandlingstiden varierer fra få til flere timer. Gennemsnitligt varer et forløb 5-6 timer fordelt over nogle måneder. De første sessioner lægges tæt på hinanden, de efterfølgende med et lidt længere interval. Der afsættes 2 timer til første session og 1 time til de efterfølgende.

 

Under forløbet arbejder vi med

  • Balancen imellem dine udfordringer og dine ressourcer

  • Årsagerne til at netop DU blev ramt af stress

  • Dine personlige livsværdier/dine holdninger til livet som er nogle af hovedpunkterne i hele stresshåndteringen

  • Balancen imellem arbejdsliv og privatliv (parforhold f.eks.)

I forløbet lægger vi nogle strategier for de forandringer, der er nødvendige. Hvis du vender tilbage til dit arbejde under de samme betingelser, som du fik stress af, risikerer du naturligvis at få samme triste resultat. Så forandringer skal der til, helst de rigtige.

Efter hver session modtager du en personlig mail med oversigt over det vi har arbejdet med. Naturligvis i sikker, krypteret mail i overensstemmelse med DRPG.
Det betyder at du efter endt forløb har en samlet ”MANUAL”, som du kan bruge både nu og fremover i dit liv.
Når du har bestilt en tid får du en bekræftelse pr. mail og en vejledning om hvor du finder klinikken. Samtidig får du et lille spørgeskema. Dette skema bruger vi videnskabeligt som mål for hvordan du selv opfatter din tilstand.

I øvrigt bruges det samme spørgeskema i de efterundersøgelser vi har lavet i de mere end 20 år klinikken har eksisteret. Det viser sig at kun ca. 3% falder tilbage i en stresssituation efter endt behandling og det betragter vi som et flot resultat. Netop denne strategi med stadige efterundersøgelser og det store antal undersøgelser berettiger til, at vor behandlingsmetode er evidensbaseret.

 

(Evidens for noget er; at det antages at være ”indtil vished grænsende sandsynligt”). Se mere under forskning.