Behandlingsforløbet er naturligvis meget individuelt, men der er alligevel nogle retningslinier:

Når du har bestilt en tid, får du en mail med bekræftelse og en lille vejledning, hvordan du finder klinikken. Du får samtidig et lille spørgeskema, WHO-5. Det er et redskab, vi bruger videnskabeligt som et enkelt mål for, hvordan du selv opfatter din helbredstilstand. Det samme spørgeskema indgår også i de efterundersøgelser, vi har gennemført i de ca. 20 år, vi har haft klinikken.

De behandlingsprincipper, vi er nået frem til gennem årene, har vist sig effektive. Flere tusinde efterundersøgelser viser, at kun ca. 3% falder tilbage i stress-situationen. Længere ned kommer vi nok ikke.

 

Behandlingstiden er varierende, fra få til flere timer, gennemsnitligt er forløbet på 5-6 timer fordelt over nogle måneder. De første sessioner  tæt på hinanden, de følgende med lidt længere intervaller.

Vi afsætter to timer til første session, en time til de efterfølgende.

 

Stikord til de forhold, vi skal arbejde med i fællesskab under forløbet, er f.eks.

 

·      Stress er din indre skytsengel. Den våger over dig og giver dig nogle signaler, når noget i dit liv kalder på mere opmærksomhed.  Vi klarlægger disse signaler, så du kan være bevidst om betydningen af disse signaler. – Så du kan handle på dem tidligt.. –

·      Vi ser på balancen mellem dine udfordringer og dine ressourcer.

·      Vi arbejder med hvorfor netop du bliver ramt af stress. Vi laver en øvelse omkring dine livsværdier, dine holdninger til livet. Dette er et af hovedpunkterne i hele stresshåndteringen.

·      Balancen mellem dit arbejdsliv og dit privatliv. Parforhold?

·      De næste skridt er en række værktøjer, som du kan bruge til

¨     At øge din indflydelse

¨     At prioritere dine opgaver

¨     At håndtere afbrydelser i arbejdsdagen

¨     At holde pauser

¨     Samt meget andet, afhængigt af netop din situation.

 

Efter hver session får du en personlig mail med oversigt over de ting, vi har arbejdet med. Du kan herved samlet et manual, som rigtig mange bruger  både på kort sigt i forløbet og på længere sigt i  fremtidige liv.