Databeskyttelsespolitik i STRESSKLINIKKEN maj 2018

Dataansvarlige:   Psykoterapeut Hanne Lund og speciallæge Jørgen Lund

                               Stressklinikken.dk, Peter Bangsvej 7A Etage 1, 2000 Frederiksberg

                               CVR 19881180

                                 Info@hannelund.dk, jl@stressklinikken.dk

                               Tlf. 21452560     –      21452561

Formål:                  at indsamle nødvendige data for at kunne yde relevante

                                behandlinger af klienter.

Data:                      Identifikationsoplysninger: navn, adresse, telefon, e-mail og fødselsdag.

                                Klienterne udfylder spørgeskema med helbredsoplysninger bl.a.

                                om nuværende og tidligere sygdomme/symptomer, medicin-

                                 forbrug og formål med behandling.

                                 Journaloptegnelse: vi fører optegnelser over vore konsultationer.

Opbevaring:           Vi samler alle papirer for hver klient i mapper og gemmer dem i 

                                 aflåst metalskab.

Sletning:                 Personoplysninger på papir slettes 5 år efter sidste konsultation i

                                 Klinikken.

PC:                           Behandlingsprogrammer gemmes på PC harddisk og backup på

                                 ekstern harddisk. PC har kode, antivirus, firewall og antimalware 

                                 programmer. Mails slettes løbende. Mailudbyder one.com

Risikovurdering:    Generelt lav. Vi begrænser mængden af data, sletter mails og

Anvender beskyttet databehandling jf. ovenfor.