Forskning

Stressbehandling skal være af god kvalitet.

Det kræver, at vi hele tiden holder øje med, hvordan den virker. Og at vi hele tiden dokumenterer og offentliggør vore resultater.

 

Efterundersøgelse af mennesker med stress 1997-2015.

Vi har igennem alle årene gennemført spørgeskemaundersøgelser 1-1½ år efter et behandlingsforløb i Stressklinikken. Vi spørger om sygefravær, jobskift, vi medsender et lille spørgeskema og beder om personlig tilbagemelding om forløbet.

Resultaterne rejser vi verden rundt med, fremlægger  og diskuterer på konferencer, kongresser m.m.

De væsentligste resultater fra de mere end 4000 besvarelser, vi hidtil har modtaget, er:

  • 80% er i arbejde helt eller delvist efter 4 uger.
  • 97% er stadig stressfri
  • 50% har skiftet job
  • 2% er gået på pension
  • 10% har startet et nyt uddannelsesforløb.

 

Astma-projektet

Vi gennemførte et projekt i 1995 om stress og astma. 46 mennesker med svær astma fik en regelret medicinsk behandling gennem et år, 30 af disse fik desuden et forløb hos psykoterapeut Hanne Lund omkring stress og andre psykologiske fænomener. Vi sammenlignede således den gængse medicinske behandling med vor mere holistiske behandlingsmetode, hvor vi kombinerer det fysiske med det mentale.

Resultater i korte træk:

  • Lungefunktionen bedredes, blev 4 gange mere stabil end året før.
  • Sygedage pga astma faldt signifikant
  • Forbruget af astmamedicin faldt med ca 80%. Både forebyggende medicinering og anfaldsbehandling
  • Indlæggelsesdage pga astma faldt fra 36 dage årligt til 11 dage.

Vores konklusion er, at en kronisk sygdom som astma er påvirkelig af vores stressniveau – og at sygdommen samtidig bedres betydeligt ved en bedre håndtering af stressniveauet.

 

Oversigt over vigtigste fremlæggelser

2011 2. International conference on psychology, Philadelphia, US.
1999 Hanne forelæser Contemperary psychiatry, Denver, USA.
1995 Forelæser Wonca (World Organisation of Family Medicine) conference Hong Kong
1994 Tildelt Lundbeck stipendiat til forskning i psykologisk behandlig af astma.
1992 Ugeskrift for Læger: Forskning omkring astma-dødsfald. Conference Nice 1994.
1990-97 Underviser Århus Universitet, specialeudd. Almen medicin.

Se mere under bøger og andre udgivelser.