BEHANDLINGSFORLØBET

 er naturligvis meget individuelt, men der er alligevel nogle retningslinier:

Når du har bestilt en tid, får du en mail med bekræftelse og en lille vejledning, hvordan du finder klinikken. Du får samtidig et lille spørgeskema, WHO-5. Det er et redskab, vi bruger videnskabeligt som et enkelt mål for, hvordan du selv opfatter din helbredstilstand. Det samme spørgeskema indgår også i de efterundersøgelser, vi har gennemført i de ca. 20 år, vi har haft klinikken.

Vi kortlægger den suppedas, du er kommet i. Arbejder med dine udfordringer i relation til dine ressourcer. Og vi kortlægger dine indre livsværdier. Det er ofte netop disse, der er angrebet af den livssituation, du er ude i.

Dermed bliver stress din indre skytsengel, som våger over dig og som giver dig nogle signaler, når der er modstrid mellem dine livsværdier og det liv, du rent faktisk lever.

De behandlingsprincipper, vi er nået frem til gennem årene, har vist sig effektive. Flere tusinde efterundersøgelser viser, at kun ca. 3% falder tilbage i stress-situationen i øbet af de næste 1-2 år. Længere ned kommer vi nok ikke.

Behandlingstiden er varierende, fra få til flere timer, gennemsnitligt er forløbet på 5-6 timer fordelt over nogle måneder. De første sessioner  tæt på hinanden, de følgende med lidt længere intervaller.

Vi afsætter to timer til første session, en time til de efterfølgende.

EFTER HVER SESSION FÅR DU TILSENDT OPDATERET JOURNAL.

JOURNALEN BLIVER SÅLEDES ET REDSKAB, DU KAN BRUGE OGSÅ FREMOVER.